Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodano: 09.04.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 07-09.05.2018 r.

 

Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie przasnyskim
i województwie mazowieckim zawodach deficytowych;
(Uwaga!!! Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać do kształcenia ustawicznego osoby zatrudnione w zawodach deficytowych, dla których istnieje konieczność podwyższenia kwalifikacji w ramach tych zawodów lub też pracowników, dla których pracodawca przewiduje zmianę stanowiska pracy, poprzedzona odbyciem kształcenia ustawicznego we wskazanych zawodach deficytowych.)
Zawody deficytowe powiatu przasnyskiego w oparciu o „ Barometr zawodów”, zawody deficytowe
i nadwyżkowe oraz o analizę urzędu: betoniarz i zbrojarz, cieśla i stolarze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie budownictwa, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, nauczyciel języków obcych i lektorzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy socjalni.


Zawody deficytowe województwa mazowieckiego: betoniarz i zbrojarz, cieśla i stolarze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy
i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że wnioski, powinny spełniać niżej wymienione kryteria:
1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do dofinansowania ze środków KFS w porównaniu
z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. Posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów, jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. W przypadku kursów - posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
7. Miejsce wykonywania pracy pracowników objętych kształceniem ustawicznym znajduje się na terenie powiatu przasnyskiego;

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski miko i małych przedsiębiorstw, które do tej pory nie korzystały ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia wymaganych załączników.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla pracodawców – do pobrania) lub w pokoju nr 1 urzędu. Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 30 lub 029 756 47 49 bądź osobiście w pok. 1 w urzędzie.

Zobacz wszystkie wiadomości

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM