Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zorganizowanie szkolenie "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" - szacowanie wartości.

Dodano: 06.04.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu ul. B. Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi organizacji szkoleń z zakresu „Operator koparko - ładowarki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)"

 

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkolenia z zakresu „Operator koparki - ładowarki kl. III wszystkie typy"

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Kurs ma być przeznaczony dla 7 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III) zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W ramach programu szkolenia na jednego uczestnika powinny przypadać 134 godziny zegarowe (w tym 54 godziny zajęć teoretycznych, 82 godziny zajęć praktycznych). Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu (teoretycznego i praktycznego) przed Komisją Egzaminacyjną książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Egzamin nie jest wliczany w czas trwania szkolenia. Jednostka szkoleniowa powinna zapewnić dojazd z Przasnysza do miejsca szkolenia

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla ww. szkolenia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji w/w szkolenia na załączonym formularzu do dnia 20.04.2018 r. na adres:

klada [at] pupprzasnysz.pl

 

Lista plików:
Zobacz wszystkie wiadomości

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM