Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS

Dodano: 29.06.2017


Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 01.08 – 04.08.2017 r.

 

 

Środki KFS w 2017 r. mogą być wydatkowane wyłącznie w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe
( sekcja C), transport i gospodarka magazynowa ( sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna ( sekcja Q);
( Uwaga!! Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD)
2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie w zawodach deficytowych; (Uwaga!!! Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać do kształcenia ustawicznego osoby zatrudnione w zawodach deficytowych, dla których istnieje konieczność podwyższenia kwalifikacji w ramach tych zawodów lub też pracowników, dla których pracodawca przewiduje zmianę stanowiska pracy, poprzedzona odbyciem kształcenia ustawicznego we wskazanych zawodach deficytowych.)
Zawody deficytowe powiatu przasnyskiego w oparciu o „ Barometr zawodów”, zawody deficytowe
i nadwyżkowe oraz o analizę urzędu:
diagności samochodowi, farmaceuci, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów samochodowych, nauczyciel języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, przedstawiciele handlowi, spawacze, spedytorzy i logistycy, technicy mechanicy, zaopatrzeniowcy i dostawcy, mistrzowie produkcji
w budownictwie.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków będzie brał pod uwagę:
1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do dofinansowania ze środków KFS w porównaniu
z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. Posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów, jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. W przypadku kursów - posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia wymaganych załączników.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla pracodawców – do pobrania) lub w pokoju nr 1 urzędu. Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 30 lub 029 756 47 49 bądź osobiście w pok. 1 w urzędzie.

Zobacz wszystkie wiadomości

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM