Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Zastrzeżenia prawne

Jesteś na: Strona główna / Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu:

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.pupprzasnysz.pl  jest Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu (PUP Przasnysz) z siedzibą przy ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.
2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PUP Przasnysz są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Przasnysz.
3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PUP Przasnysz chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PUP Przasnysz lub ich autorów.
4. Korzystanie z serwisu internetowego PUP Przasnysz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PUP Przasnysz w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PUP Przasnysz, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PUP Przasnysz, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PUP Przasnysz, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PUP Przasnysz, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Przasnysz jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PUP Przasnysz.
7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody PUP Przasnysz na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Przasnysz, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PUP Przasnysz  poprzez podanie źródła w postaci "pupprzasnysz.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu"

8. Otrzymując dostęp do stron PUP Przasnysz użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PUP Przasnysz nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności PUP Przasnysz

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
2. PUP Przasnysz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego PUP Przasnysz lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. PUP Przasnysz nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych PUP Przasnysz (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PUP Przasnysz wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
2. PUP Przasnysz ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

biuro [at] intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
system zarządzania treścią InCMS

 

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM