Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

ABC pracodawcy

Jesteś na: Strona główna / Dla pracodawców / ABC pracodawcy

Szanowny Pracodawco , możesz  złożyć  ofertę pracy do naszego Urzędu ze względu na swoją siedzibę  albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Zapraszmy do wspólpracy.Oferujemy usługi w zakresie : posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego

Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na:

 • płeć
 • wiek
 • niepełnosprawność
 • rasę
 • pochodzenie etniczne
 • narodowość
 • orientację seksualną
 • przekonania polityczne
 • wyznanie religijne
 • przynależność związkową

Ważne zapisy

 

Art. 120.1

Kto powierza  cudzoziemcowi nielegalne  wykonywanie pracy podlega karze grzywny  nie niższej niż 3000 żł

Art. 123

Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Na podstawie:

 • USTAWA z 20 kwietnia 2004 rok. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (ujednolicony tekst ustawy obowiązujący od 01.02.2011 r.)

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM